Privatumo politika

Bendors nuostatos

1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Jūs įsipareigojate priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

3. Mes įsipareigojame Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.

4. Prekes pristatome mes arba įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti pristatytų prekių būklę. Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad siuntoje esantys daiktai yra tvarkingi, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.

5. Daiktų grąžinimas Dėl prekės specifikos, prezervatyvus parduodamus vienetais, grąžinimų nepriimame. Lubrikantus ir prezervatyvus dėžutėse galima grąžinti arba pakeisti per 7 darbo dienas, nuo pristatymo datos. Pristatymo mokestis negrąžinamas. Grąžinamos prekės turi būti neišpakuotos, nepažeistos, nepraradusios prekinės išvaizdos ir tokios pačios komplektacijos kokią gavo pirkėjas.

6. Atsakomybė Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per e-parduotuvėje esančias nuorodas. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

7. Jei pirkėjas neatsiima prekių iš pašto skyriaus per 30 dienų, jos grąžinamos siuntėjui. Pirkėjas norėdamas kad prekės būtų persiųstos privalo padengti persiuntimo išlaidas

8. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

9. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Duomenų apsauga

Įgyvendindami teisės normas, įpareigojančias užtikrinti asmens duomenų apsaugą, informuojame Jus apie tai, kokius asmens duomenis renkame, kaip šie duomenys naudojami ir kokias svetainės lankytojai turi teises, susijusias su jų asmens duomenų apsauga. Mes galime rinkti duomenis (vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį), kuriuos lankytojai pateikia užsisakydami prekes. Pirkdami prekes lankytojai turi patvirtinti, kad sutinka, jog jų nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi automatiniu būdu siuntų pristatymo tikslu. Mes taip pat renkame el. pašto adresus, kurie vartotojui sutikus naudojami naujienlaiškių siuntimo tikslu.

Klientų duomenys saugomi ir apdorojami laikantis galiojančių Duomenų apsaugos įstatymo (BDSG) ir Elektroniniu būdu perduodamų duomenų apsaugos įstatymo (TDDSG) direktyvų. Jūsų asmeniniai duomenys naudojami išskirtinai aiškiems tikslams ir saugomi ne ilgiau, nei tai būtina. Bet kuriuo metu Jūs turite teisę nemokamai gauti informaciją apie Jūsų pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar prireikus net ištrinti. Dėl šios paslaugos kreipkitės į mus el. paštu: info@erotas.lt arba nurodytais kontaktais. Mes jokiu būdu neperduodame Jūsų asmeninių duomenų, įskaitant gyvenamosios vietos ir el. pašto adreso tretiesiems asmenims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius mūsų partnerius, teikiančius paslaugas, kuriems šie duomenys yra būtini. Tačiau ir tokiais atvejais jiems pateikiami tik minimalūs būtini duomenys. Mes turime teisę vienašališkai pakeisti šios privatumo politikos sąlygas patalpindami naują privatumo politikos redakciją. Apie pakeitimus galite sužinoti apsilankę interneto svetainėje ir peržiūrėję skyrelį "Privatumo politika".

Kurjerio pareigos ir atsakomybė

Priimdamas siuntą gavėjas privalo kartu su vežėju patikrinti siuntos būklę. Gavėjui pasirašius važtaraštyje siunta laikoma perduota. Užsakovas ir gavėjas pripažįsta, kad atsižvelgiant į egzistuojančią praktiką, siuntos pervežimo metu gali būti surašyti keli važtaraščiai. Gavėjui pasirašius ant bet kurio iš važtaraščių, pagal kurio duomenis galima identifikuoti siuntą, ta siunta laikoma perduota, nors kiti važtaraščiai dėl tos pačios siuntos ir nebūtų gavėjo pasirašyti. Pastebėjęs siuntos ar vienos iš pakuočių pažeidimą, gavėjas privalo tai atžymėti važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Gavėjui pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkinga ir vežėjas neprisiima jokių įsipareigojimų dėl siuntos ar jos dalies sugadinimo ar praradimo, kuris buvo pastebėtas vėliau.